ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การไหว้ครูนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีอยู่ทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีการที่แสดงความเคารพ รำลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ ที่ได้การอบรมสั่งสอน ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาท และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1020537
Users Today : 17
Users Yesterday : 39
Views Today : 28
Total views : 48539
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.200.145.223