รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

         วัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

          วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564

วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมี ร.ต.อ.คเชนทร์ สมโภชน์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน หัวหน้างานจราจร สภ.ท่าอุเทน

Read more

กิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564

วัน จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2564 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุกิจ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ปีการศึกษา

Read more

รับทุนการศึกษาในโครงการพี่ทหารสานฝัน

อังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  จำนวน 5 คน โรงเรียนพะทายพิทยาคม จำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษาในโครงการพี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาขาอังกฤษออนไลน์ โดยกองทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21

Read more

รับมอบของชำร่วย “หมอนผ้าห่ม A-School Bus”

โครงการธนาคารโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รับมอบของชำร่วย “หมอนผ้าห่ม A-School Bus” จากสาขาพี่เลี่ยง ธ.ก.ส.ท่าอุเทน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทีคอยดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด #BAACSchoolBank2022 #ไชยบุรีวิทยาคม

Read more

รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจึงขอแจ้ง วัน เวลาในการรับดังกล่าวให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยการจัดสรรแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ นักเรียนยากจนได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๕๐๐ บาท และนักเรียนยากจนพิเศษได้รับการจัดสรร ๓,๐๐๐ บาท โดยกำหนดมอบในวันพฤหัสบดีที่

Read more

ร่วมกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระไชยราชวงศา ครั้งที่ 4

วันอังคาร ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระไชยราชวงศา เจ้าเมืองไชยบุรีคนที่ 1 (ครั้งที่4) ร่วมกับชุมชนชาวตำบลไชยบุรี

Read more
1012429
Users Today : 11
Users Yesterday : 22
Views Today : 49
Total views : 21339
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.236.50.252