งานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน

กด Share

กด Share           วันเสาร์ ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม


กด Share
Read more

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

กด Share

กด Share          วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นสนามสอบการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ สนามสอบที่ 9 โดยมีประธานอำนวยการและกรรมการกลาง นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.ช.บ.ว.


กด Share
Read more

สอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียน

กด Share

กด Share          วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ดำเนินการสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนในระดับชั้น


กด Share
Read more

การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

กด Share

กด Share          วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่


กด Share
Read more

กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุน Aerosoft

กด Share

กด Share        วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน


กด Share
Read more

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

กด Share

กด Share          วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และนางสาวพรทิพย์ นันทะกุล เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำจังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ


กด Share
Read more

การนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กด Share

กด Share          วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


กด Share
Read more

การต้อนรับการตรวจเยี่ยมละลงพื้นที่ของสภากาชาดในทุนสมเด็จพระเทพฯ

กด Share

กด Share          ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 โครงการส่วนพระองศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมร่วมต้อนรับและขอขอบคุณภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมเหล่ากาชาดลงพื้นที่


กด Share
Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

กด Share

กด Share ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี


กด Share
Read more

งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

กด Share

กด Share           วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่


กด Share
Read more
1034446
Users Today : 0
Users Yesterday : 33
Views Today :
Total views : 70265
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.215.16.238