กิจกรรมวันพระ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวันพระ  คณะครูและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการเรียน

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ภายใต้การดำเนินงานของนายสุกิจ  กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อแจ้งแนวนโยบาย การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งข้อปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งผู้ปกครองนักเรียนยังได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลานตนเอง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน และแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในเบื้องต้น

Read more

โครงการ : โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น

ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้แจกสมุดบันทึกความดี และโปสเตอร์ 7 กิจวัตรความดีให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไป

Read more

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ครู  นักเรียน คนในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน  ได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่        ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31

Read more

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ทำการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ ช่องทาง และแนวทางในการร้องเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ณ หอประชุมไชยสุทธิ์

Read more

ต้อนรับบุคลากรคนใหม่

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางสาวณัฐณิชา สำราญพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

Read more

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุรี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลไชยบุรี จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ ประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุรี ได้จัดขึ้นในวันที่ 13-14 พ.ค. 2565 เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานหลังจากต้องหยุดมา 2 ปี จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้ยังดำเนินไปภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด โดยการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 500 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมขบวนแห่ซึ่งมีทั้งหมด 19 ขบวนจากทุกหมู่บ้านรวมทั้งหน่วยงาน

Read more

รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

         วัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

          วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564

วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2564 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมี ร.ต.อ.คเชนทร์ สมโภชน์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน หัวหน้างานจราจร สภ.ท่าอุเทน

Read more
1014130
Users Today : 12
Users Yesterday : 18
Views Today : 33
Total views : 27218
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.204.56.185