สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัน อังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไซบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ:สดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น

Read more

โครงการอารยเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ ตชด.๒๓๗ และนักเรียน ได้จัดทำโครงการอารยเกษตร “สืบสาน รักษา

Read more

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๕

  วันที่ ๑๑ สิงหาดม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไซยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งกิจกรรมในครั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงดล

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไขยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทงศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด

Read more

ร่วมกิจกรรม โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ปี๒๕๖๕

คณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี  ในโครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บ้านดอนดู่ ตำบลไขยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Read more

“โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษาในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

วันอังคาร ที่ ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒. กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษา ในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วัน อังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Read more
1017521
Users Today : 17
Users Yesterday : 17
Views Today : 31
Total views : 39219
Who's Online : 0
Your IP Address : 35.173.35.14