นำนักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค 19

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้นำนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ระดับชั้น ม.4-ม.6 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค 19 pfizer จากโรงพยาบาลท่าอุเทน ณ หอประชุมโรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชน

 กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือก,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และหญิงมีครรค์ 12 สัปดาห์ขุ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตของประชาชน แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยจะเลือกวัคซีนกลุ่ม

Read more

รับการนิเทศลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ออนไลน์ ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดการนิเทศและตัดสินการประกวดหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 โดย นิเทศและตัดสินการประกวด ออนไลน์ผ่านทางระบบ Google meet

Read more