สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัน อังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไซบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ:สดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น

Read more

โครงการอารยเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ ตชด.๒๓๗ และนักเรียน ได้จัดทำโครงการอารยเกษตร “สืบสาน รักษา

Read more
1020538
Users Today : 18
Users Yesterday : 39
Views Today : 29
Total views : 48540
Who's Online : 1
Your IP Address : 44.200.145.223