รับการนิเทศลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ออนไลน์ ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดการนิเทศและตัดสินการประกวดหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 โดย นิเทศและตัดสินการประกวด ออนไลน์ผ่านทางระบบ Google meet

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร นายมิตรชัย ไชยนาน คณะครู และนักเรียน ร.ด. จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Read more

ตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท

นักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท ได้แล้ว

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564

       ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖ ๔ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยกำหนดดำเนินการในวันอังคาร ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี

Read more

รับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน

         วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรับมอบทุนการศึกษาบริเวณชายแดน โดย พลเอก พิพัฒน์  บุญญศรี ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้รับคัดเลือก จำนวน 2

Read more

งดการเรียนการสอนปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

       เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัส 2019 เดินทางเข้าจังหวัดนครพนมจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสุงกัด ในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ในห้วงเวลานี้ให้นักเรียนทุกคนเรียนในรูปแบบ On

Read more

มอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัว Covid-19

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย  ไชยนาน และคณะครูลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติอเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ของชาวตำบลไชยบุรี 

Read more