ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2566

กด Share

กด Share          ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายและการดำเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งแจ้งผลการเรียนในเทอมที่


กด Share
Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2566

กด Share

กด Shareวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายศัสตราวุธ  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าหอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กด


กด Share
Read more

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กด Share

กด Shareวัน อังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไซบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ:สดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย


กด Share
Read more

โครงการอารยเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

กด Share

กด Shareวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ ตชด.๒๓๗ และนักเรียน ได้จัดทำโครงการอารยเกษตร “สืบสาน


กด Share
Read more

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๕

กด Share

กด Share  วันที่ ๑๑ สิงหาดม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไซยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 


กด Share
Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กด Share

กด Shareวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไขยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทงศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


กด Share
Read more
1023351
Users Today : 4
Users Yesterday : 35
Views Today : 4
Total views : 52489
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.206.12.157