รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet 

Read more

ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ล/๕๙-ก โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ร่วมกิจกรรมในการเผากัญชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

วันนี้ 24 มิถุนายน 2564 นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชั้น ม.5/1 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในการเผากัญชาจำนวน 4,170.182 กิโลกรัม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2564 โดยตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ณ ร้อย ตชด.237 ไชยบุรี

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนเมษายน 2564

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดค่ายแกนนำสภานักเรียนและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม

Read more