เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (ช.บ.ว.)

 

ไชยบุรีวิทยาคม
แหล่งอบรมวิทยามหาศาล
แสนร่มเย็นเด่นสง่าตระการ
ปณิธานอุดมการณ์มุ่งนำชัย

ขาวน้ำเงินโบกไสวเด่นเรืองรอง
ดั่งโซ่ทองคล้องประสานดวงฤทัย
ธารธาราสงครามที่หลั่งไหล
ดุจน้ำใจไชยบุรีวิทยาคม

** เรียนก้าวหน้ากีฬาก้าวไกล
ฝักใฝ่คุณธรรมนำสังคม
ชาวประชาล้วนศรัทธาและชื่นชม
มั่นเกลียวกลมสามัคคีมีวินัย

ไชยบุรีวิทยาคม
ช่างงามสมพัฒนาจนก้าวไกล
ชาติ ศาสนา องค์ราชาเหนือสิ่งใด
หลอมรวมใจรักเชิดชูสถาบัน (ซ้ำ) **
 

มาร์ชไชยบุรี-ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม(ซาวด์)
มาร์ชไชยบุรี – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
ไชยบุรี รำลึก – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
ขาว น้ำเงิน สัมพันธ์ – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
ลาถิ่น ไชยบุรี – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
เทิดพระคุณครู – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
จากใจครู – ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม