ติดต่อเรา

ติดต่อโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม
Chaibureewittayakhom School
59 ม.6  ถนนชยางกูร  ตำบลไชยบุรี 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  48120
โทรศัพท์ 042-199514
Email : cbw@cbwschool.net
ติดต่อราชการ วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.00-16.30 น.

แผนที่โรงเรียน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น