กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

กด Share

กด Share          วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม , น.ส.บุญตรี แก้วอินธิ รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู


กด Share
Read more

อบรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

กด Share

กด Share          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม , น.ส.บุญตรี แก้วอินธิ รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก


กด Share
Read more

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กด Share

กด Share        ด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ นำโดย นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ


กด Share
Read more

นิเทศน์การสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

กด Share

กด Share             วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม


กด Share
Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567

กด Share

กด Shareในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน


กด Share
Read more

กีฬาต่อต้านยาเสพติด

กด Share

กด Share            วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการ


กด Share
Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567

กด Share

กด Share          ในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทางการศึกษา


กด Share
Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กด Share

กด Share  การไหว้ครูนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีอยู่ทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีการที่แสดงความเคารพ รำลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์


กด Share
Read more

ประชุมขับเคลื่อน เพื่อยกระดับ PISA

กด Share

กด Share              วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ


กด Share
Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กด Share

กด Share          วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน


กด Share
Read more
1037459
Users Today : 94
Users Yesterday : 39
Views Today : 109
Total views : 75409
Who's Online : 1
Your IP Address : 44.213.60.33