การอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ฯ (วPA)

  วัน เสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕ ๖๕ นำโดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายสุกิจ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) และการจัดการเรียนรู้แบบActive

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย

Read more

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การไหว้ครูนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีอยู่ทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีการที่แสดงความเคารพ รำลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ ที่ได้การอบรมสั่งสอน ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์

Read more

กิจกรรมวันพระ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวันพระ  คณะครูและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการเรียน

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ภายใต้การดำเนินงานของนายสุกิจ  กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อแจ้งแนวนโยบาย การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งข้อปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งผู้ปกครองนักเรียนยังได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลานตนเอง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน และแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในเบื้องต้น

Read more

โครงการ : โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น

ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้แจกสมุดบันทึกความดี และโปสเตอร์ 7 กิจวัตรความดีให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไป

Read more

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ครู  นักเรียน คนในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน  ได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่        ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31

Read more

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ทำการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ ช่องทาง และแนวทางในการร้องเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ณ หอประชุมไชยสุทธิ์

Read more

ต้อนรับบุคลากรคนใหม่

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางสาวณัฐณิชา สำราญพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

Read more

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุรี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลไชยบุรี จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ ประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุรี ได้จัดขึ้นในวันที่ 13-14 พ.ค. 2565 เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานหลังจากต้องหยุดมา 2 ปี จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้ยังดำเนินไปภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด โดยการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 500 คน จำกัดจำนวนผู้ร่วมขบวนแห่ซึ่งมีทั้งหมด 19 ขบวนจากทุกหมู่บ้านรวมทั้งหน่วยงาน

Read more
1013332
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Views Today : 14
Total views : 24770
Who's Online : 0
Your IP Address : 34.239.147.7