ร่วมกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระไชยราชวงศา ครั้งที่ 4

วันอังคาร ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระไชยราชวงศา เจ้าเมืองไชยบุรีคนที่ 1 (ครั้งที่4) ร่วมกับชุมชนชาวตำบลไชยบุรี

Read more

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย

Read more

ตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา

   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้รับแจ้งการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงได้กำหนดเปิดเรียน ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน แม่ค้า และนักเรียนทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา

Read more

รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (ชุดตรวจ ATK)

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมและคณะครู – บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (ชุดตรวจ ATK) จากท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ บุคลากรทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอนุเคราะห์ของท่าน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสดุดีพระเกีตรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโนนศรีวิไล โรงเรียนอุเทนพัฒนา

Read more

นำนักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค 19

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้นำนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ระดับชั้น ม.4-ม.6 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค 19 pfizer จากโรงพยาบาลท่าอุเทน ณ หอประชุมโรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชน

 กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือก,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และหญิงมีครรค์ 12 สัปดาห์ขุ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตของประชาชน แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยจะเลือกวัคซีนกลุ่ม

Read more