ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ ปิดฉากชีวิต ม.ต้นเเละม.ปลาย สำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ รุ่นที่ ๓๐ เเละ ม.๖ รุ่นที่ ๒๙ งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันอันดี ระหว่างนักเรียนกับคณะครู รุ่นพี่-รุ่นน้อง  ม.๓เเละม.๖ ในปีนี้  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญพร้อมผูกข้อต่อเเขนรับพร ทำให้ทุกคนในงานต้องอิ่มใจเเละอิ่มบุญไปตามๆกัน การจากลาในครั้งนี้ไม่ใช่จากลาที่น่าเศร้าเเต่เป็นการจากลาที่ต้องเเสดงความ ยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงจะถูก

Read more

กิจกรรม โครงการตรวจเร็ว รู้เร็ว ยุติเอดส์และอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการตรวจเร็ว รู้เร็ว ยุติเอดส์และอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตราและโครงการเผชิญการระบาด COVID-19 จัดโดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ปี 2564 และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพ ตำบลไชยบุรี เพื่อให้กลุ่มเลี่ยงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งมาให้ความรู้ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิค-19 ด้วย โดยจะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิค-19

Read more

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2563

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ขึ้นในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใด้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Read more

เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมเดินทางไปทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัย และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564 ที่วัดไทยสำราญ บ้านนาเพียง

Read more

บุญประจำปีโรงเรียน ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร นักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้นักเรียนบุคลากรมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร มีความภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่นของตนเอง

Read more

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑ โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘ วันที่ 27 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค

Read more

กิจกรรม กีฬาภายใน ปี ๒๕๖๓

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม “ไชยบุรีเกมส์”  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ มีการเดินพาเหรดเข้าสนามของคณะสีทั้ง ๔ สี ที่สวยงามและน่าประทับใจทุกสี พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ  เปตอง

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ภายใต้การดำเนินงานของนายมิตรชัย  ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อแจ้งแนวนโยบาย การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งข้อปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งผู้ปกครองนักเรียนยังได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของบุตรหลานตนเอง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน และแนวทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองในเบื้องต้น

Read more

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไซยบุรีวิทยาคม พร้อมต้วยคณะครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียะมหาราช 23 ตุลาตม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่วการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Read more

รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่าน อ.อรพิน คะนึงสุขเกษม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

Read more