การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชน

กด Share

 กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือก,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และหญิงมีครรค์ 12 สัปดาห์ขุ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตของประชาชน แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยจะเลือกวัคซีนกลุ่ม อายุ 18 ปีถึง อายุ 59 ปี  ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น จนแล้วเสร็จ

 


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *