สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัน อังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไซบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ:สดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันวาดภาพ การประกวดซุดรีไซเคิล ฯลฯ

 

คลิก ดูภาพกิจกรรม