การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

กด Share

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑

โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘

วันที่ 27 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 2 สวนแยก 1 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2118 ได้จัดอบรมยาวชน SAMART HERO เพื่อลดลบายมุขในชุมชน ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยยุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาร่วมงาน และนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำภอท่าอุเทนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1023352
Users Today : 5
Users Yesterday : 35
Views Today : 5
Total views : 52490
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.206.12.157