การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชน

กด Share

กด Share กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือก,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และหญิงมีครรค์ 12 สัปดาห์ขุ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตของประชาชน


กด Share
Read more

ตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท

กด Share

กด Shareนักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท ได้แล้ว กด Share


กด Share
Read more

มอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัว Covid-19

กด Share

กด Share        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย  ไชยนาน และคณะครูลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติอเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ของชาวตำบลไชยบุรี  กด Share


กด Share
Read more

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

กด Share

กด Share   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 กด Share


กด Share
Read more

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กด Share

กด Share สำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ ปิดฉากชีวิต ม.ต้นเเละม.ปลาย สำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ รุ่นที่ ๓๐ เเละ ม.๖ รุ่นที่ ๒๙ งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันอันดี ระหว่างนักเรียนกับคณะครู รุ่นพี่-รุ่นน้อง  ม.๓เเละม.๖ ในปีนี้  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญพร้อมผูกข้อต่อเเขนรับพร ทำให้ทุกคนในงานต้องอิ่มใจเเละอิ่มบุญไปตามๆกัน


กด Share
Read more

อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ปี 2563

กด Share

กด Shareจิตอาสาพระราชทาน การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงรียนไขยบุรีวิทยาคม อำภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวัน


กด Share
Read more
1035656
Users Today : 32
Users Yesterday : 53
Views Today : 75
Total views : 72387
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.192.48.196