อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2563

กด Share

กด Share โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ขึ้นในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใด้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กด Share


กด Share
Read more

การฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

กด Share

กด Shareการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑ โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๑๘ วันที่ 27 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม


กด Share
Read more

รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

กด Share

กด Share เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่าน อ.อรพิน คะนึงสุขเกษม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กด Share


กด Share
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21

กด Share

กด Shareการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 10 ตุลาค 2563 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยคม ตำบลไชยบุรี อำเภอทำอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี นายอิทธิพัทธ์


กด Share
Read more
1037454
Users Today : 89
Users Yesterday : 39
Views Today : 103
Total views : 75403
Who's Online : 1
Your IP Address : 44.213.60.33