อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2563

กด Share

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ขึ้นในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใด้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน  อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของนักเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้ร่วมกับ สภ.ท่าอุเทน ได้จัดการอบรบให้ความรู้แก่นักเรียน ความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน


กด Share
1037453
Users Today : 88
Users Yesterday : 39
Views Today : 102
Total views : 75402
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.213.60.33