พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

กด Share

          วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมด้วยนางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมาย มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด รวมทั้งเกิดความยินดีที่จะอุทิศตน และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป


กด Share