จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย โดยในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุมดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

 

คลิก เข้าแกลเลอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *