อบรมเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันป้องกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนในตำบลไชยบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี กองร้อยตชด.237 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *