การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชน

 กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือก,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และหญิงมีครรค์ 12 สัปดาห์ขุ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตของประชาชน แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยจะเลือกวัคซีนกลุ่ม

Read more

ตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท

นักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาท ได้แล้ว

Read more

มอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัว Covid-19

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย  ไชยนาน และคณะครูลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจหน้าที่ดูแลสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติอเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ของชาวตำบลไชยบุรี 

Read more

ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ล/๕๙-ก โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ล/๕๙-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ล/๕๙-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
1020539
Users Today : 19
Users Yesterday : 39
Views Today : 30
Total views : 48541
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.200.145.223