กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

กด Share

          วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม , น.ส.บุญตรี แก้วอินธิ รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อเพื่อปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิดให้นักเรียน รวมถึง เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าวและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”

 

 


กด Share