กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กด Share

        ด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ นำโดย นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *