อบรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

กด Share

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม , น.ส.บุญตรี แก้วอินธิ รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลท่าอุเทน และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลไชยบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่อง ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรรง ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งมีการตรวจฟัน และแนะนำวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข


กด Share