วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

กด Share

           วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

          “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและ ถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


กด Share