“ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

กด Share

          วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมอบหมายให้ผู้ช่วยศักดิ์ดาเดช นาดี พร้อมด้วยคณะครู และ กรรมการสถานศึกษา นำนักเรียนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิดให้นักเรียน รวมถึง เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิต การปลูกข้าว และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง


กด Share