การแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนม ครั้งที่ 5 ต้านภัยยาเสพติด To Be Number One

กด Share

          ในช่วงวันที่ 23 -26 สิงหาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการมิตรชัย ไชยนาน มอบหมายให้ คณะครูผู้ฝึกซ้อมกีฬา นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนม ครั้งที่ 5 ต้านภัย ยาเสพติด To Be Number One โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ได้รับรางวัลดังนี้

– กีฬาวอลเลย์บอล ม.ต้น (ชายและหญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กีฬาเปตอง ประภทคู่ชาย (ม.ต้น) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย (ม.ปลาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

– กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย (ม.ต้น) ทีมหญิง (ม.ปลาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

– กีฬาเซปักตะกร้อ ม.ต้น (หญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ 100 เมตร ชาย ม.ต้น รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ 200 เมตร ชาย ม.ต้น รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ 800 เมตร ชาย ม.ต้น รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ 5,000 เมตร ชาย ม.ปลาย รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ 400 เมตร ชาย ม.ต้น รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

– กรีฑา รายการ วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ม.ต้น รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


กด Share