กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วัน อังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดไชยสำราญ บ้านนาเพียง ตำบล ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *