รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19

กด Share

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet 


กด Share