“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กด Share

วัน จันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕’๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนไซยบุรีวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลท่อุเทน กลุ่มงานทันตกรรม และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.ไขยบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และทันตสุขศึกษา  ให้แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓  ณ หอประชุมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

กด Share