การแข่งขันกีฬานักเรียนศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖

กด Share

วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕’๖๕ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ได้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔’๖ ประจำปี ๒๕’๖๕ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนมประเภทกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สร้างสุขภาพให้กับเยาวชน และมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ภาพกิจกรรม วันที่ 1 ก.ค.2565
ภาพกิจกรรม วันที่ 2 ก.ค.2565
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 ก.ค.2565

กด Share