รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

         วัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565