ตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา

   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้รับแจ้งการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจึงได้กำหนดเปิดเรียน ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน แม่ค้า และนักเรียนทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา ซึ่งรับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าอุเทนคุณวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์ และคณะ มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (ATK) ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คลิก เข้าแกลเลอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *