รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (ชุดตรวจ ATK)

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมและคณะครู – บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (ชุดตรวจ ATK) จากท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ บุคลากรทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอนุเคราะห์ของท่าน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คลิกเข้าชมแกลเลอรี่ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *