การสวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

กด Share

          โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งปฏิบัติในทุกวันจันทร์ คณะผู้บริหารและครู สวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) รวมถึงทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แก่เยาวชนและสังคมไทย


กด Share