แนะแนวการศึกษาต่อ

กด Share

วันที่ 13-16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ


กด Share