กิจกรรมลงแขกดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

กด Share

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน กองร้อย ตชด. 237 ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิดให้นักเรียน รวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าว และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง


กด Share