กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กด Share

          วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้การนำของนายสุกิจ กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อพระคุณของแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู” รวมไปถึงรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งกลอนสุภาพ การเขียนเรียงความ และการวาดภาพ


กด Share