ร่วมกิจกรรม โครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ปี๒๕๖๕

กด Share

คณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไซยบุรี  ในโครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บ้านดอนดู่ ตำบลไขยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *