จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ครบรอบ 36 ปี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ได้จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (4 กุมกาพันธ์) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่าน และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม