จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน มกราคม 2564

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดย นายมิตรชัย ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางอัจฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID – 19 ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22