จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2563

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ “ไชยบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
โดยมี นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขด ๒๒ พร้อมด้วย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้ร่วมวิ่งกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม