ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทั้งหมด

งานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน

           วันเสาร์ ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

          วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นสนามสอบการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ สนามสอบที่ 9...

สอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียน

          วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี...

การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

          วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี...

กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุน Aerosoft

        วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน...

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

          วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และนางสาวพรทิพย์...

การนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...

งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

           วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี...

การต้อนรับการตรวจเยี่ยมละลงพื้นที่ของสภากาชาดในทุนสมเด็จพระเทพฯ

          ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายศัสตราวุธ...

ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

          วันจันทร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...

รับมอบกระดานอัจฉริยะ (สมาร์ทบอร์ด)

          วันเสาร์ ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...

การสวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

          โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย...

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

          วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี...

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 13-16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...