กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567

กด Share

ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย โดยมีการแสดงละคร การแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดการแต่งกลอน รวมไปถึงการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ล้วน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์


กด Share