งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

กด Share

           วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับฟังปัจฉิมโอวาทจากรองผู้อำนวยการ ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและคณะครูและรับฟังดนตรีจากความอนุเคราะห์ของโรงเรียนพะทายพิทยาคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่น้องพี่ไชยบุรีวิทยาคม

 


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *