ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

กด Share

          วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลไชยบุรี ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายของกระทรวงสารารณสุข ให้กับนักเรียนหญิงได้รับวัคซีนฯ ฟรี เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม


กด Share