ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2566

กด Share

          ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นำโดยนายศัสตราวุธ  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายและการดำเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งแจ้งผลการเรียนในเทอมที่ 1/2566 ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และครูที่ปรึกษาได้พบปะกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือที่ดีต่อกัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม มา ณ โอกาสนี้


กด Share