กิจกรรมวันพระ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

กด Share

วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวันพระ  คณะครูและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการเรียน


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *