จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน มกราคม 2564

อนุสาวรีย์ รูปปั้นพระยาไชราชวงศา

   วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมิตรชัย ไขยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางอัฉรียา บุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญในงานพิรีบวงสรวงอนุสาวรีย์รูปปั้น พระไชยราของศา เจ้าเมืองคนแรกของเมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรี (บ้านไชยบุรี ในปัจจุบัน) ณ บ้านไซยบุรี หมู่ที่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ทำอุเทน จ.นครพนม