จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ เดือน สิงหาคม 2563

กด Share

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนไขยบุรีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนิพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมไชยสุทธิ์ ไรงเรียน ไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไซยบุรี อำเภอทำอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมิ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการผู้ปกครอง นักเรีอน และคณะครูเข้าร่ามในกิจกรรมครั้งนี้


กด Share