สอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียน

กด Share

          วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายศัสตราวุธ ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ดำเนินการสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยบรรยากาศการสอบและการมอบตัวเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย


กด Share