วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กด Share

          วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ท่านผู้อำนวยการมิตรชัย ไชยนาน ท่านรองสุกิจ กลางประพันธ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้เข้าอบรมรับฟังความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและได้ทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 มาให้ความรู้ และสุ่มตัวอย่างตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้งมีการแสดงละครคุณธรรม และมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


กด Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *